276

Spelletjes voor het kinderbrein

Alle kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze vinden het leuk om te ontdekken en te spelen, en dat gebeurt meestal al op een hele natuurlijke wijze, zonder dat wij daar als volwassenen iets voor hoeven te doen. Denk maar eens aan het schooltje spelen wat kleuters doen wanneer zij net in groep 1 of 2 zitten.

Spelen met je kind is leuk! 
Spelen en spelletjes spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kinderbrein en het werkt bevorderend om nieuwe vaardigheden te oefenen. Spelen is natuurlijk ook gewoon leuk om te doen. Spelenderwijs leren kan op verschillende manieren bijvoorbeeld door fantasiespel, lekker buiten spelen of met behulp van bordspellen.

Groeien in zelfvertrouwen 
Het leuke is dat wanneer je kind plezier ervaart in het spel wat hij doet, hij ertoe wordt aangezet het spel nog een keer te doen. Dat herhalen van hetzelfde spel doen ze omdat het een gevoel van beloning geeft en dat wordt als prettig ervaren. Een moeilijke puzzel oplossen lukt vaak niet in één keer. Door steeds opnieuw te proberen en door te zetten, groeit het gevoel van zelfvertrouwen. Bijvoorbeeld doordat je kind uiteindelijk de oplossing heeft gevonden om die lastige puzzel op te lossen.

Nieuwe dingen leren 
Zelfvertrouwen is erg belangrijk voor kinderen. Als kinderen zich veilig en zelfverzekerd voelen, hebben ze het gevoel dat ze nieuwe dingen kunnen proberen en daardoor dus nieuwe dingen leren. Dit vertrouwen stelt je kind in staat om aan het volgende leeravontuur te beginnen. Op deze manier leren ze spelenderwijs en dat helpt bij de ontwikkeling van het kinderbrein. (Bruce Perry, 2000)

Hoe zit het dan met de ontwikkeling van het kinderbrein? 
De eerste vier jaar van ons leven ontwikkelt zich 90 procent van onze hersenen. Een gezonde ontwikkeling kun je voeden door bijvoorbeeld de volgende, eigenlijk hele makkelijke, activiteiten met je kind te doen: Je kind vasthouden en wiegen, huid op huid contact (aanraken). De televisie uitzetten wanneer je met je kinderen aan tafel gaat om te eten. De tijd nemen voor je kind nadat je uit je werk komt, laat je mobieltje dan eens uit en doe even een spelletje met je kind of voer een leuk gesprek aan tafel.

Onze hersenen zijn super georganiseerd
Ze ontwikkelen van achter naar voor, begint bij de basale gebieden en vervolgens naar de meer gecompliceerde gebieden. Je kunt het vergelijken met het vliegveld. Alle delen van de luchthaven zijn nodig om uiteindelijk te kunnen vertrekken met het vliegtuig. Je kunt niet meteen naar het vliegtuig, je moet eerst langs de paspoortcontrole, daarna kijk je naar welke gate je moet enzovoort. Zonder het ene kan het andere niet goed ontwikkelen. En zo werkt dat ook met de hersenen.

De hersenen bestaan grofweg uit vier gebieden 

  • De hersenstam: De hersenstam regelt je hartslag, je spijsvertering en je ademhaling. Eigenlijk alles wat in je lichaam vanzelf gaat. 
  • Het cerebellum: Dit deel van de hersenen regelt de motorische vaardigheden. Het zorgt ervoor dat je spieren kunnen samenwerken. Hierdoor kun je in bomen klimmen, lopen en fietsen zonder te vallen. 
  • Het limbisch gebied: Dit gebied van de hersenen heeft alles te maken met emoties. 
  • Het corticale gebied: Dit is het grootste en meest complexe gebied van de hersenen. Het zorgt ervoor dat je kunt nadenken en praten. Helemaal voorin zit de prefrontale cortex. Dit deel is heel belangrijk voor je gedrag. Het zorgt ervoor dat je eerst kunt nadenken voordat je wat doet. Dit ontwikkelt zich als laatste.

De hersenen groeien dus in een bepaalde volgorde, van onder naar boven en van binnen naar buiten. Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat we onze kinderen activiteiten aanbieden waar het op dat moment aan toe is.

Tips voor spel 

  • Ontwikkeling van de hersenstam (vanaf de geboorte tot 9 maanden) : Kiekeboe Tactiel spelen (bijvoorbeeld sensorisch speelgoed) Massage spelletjes 
  • Ontwikkeling van het cerebellum (van 6 maanden tot 2 jaar) Grof motorisch spel (bijvoorbeeld kruipen door een tunnel) 
  • Fijn motorisch spel (bijvoorbeeld vormenpuzzels maken) Spelen met muziekinstrumenten 
  • Limbische ontwikkeling (van 1 jaar tot 4 jaar) Spelletjes die je in teamverband doet Spelletjes waarbij winnen en verliezen op de voorgrond staan Spelletjes waarbij je op je beurt moet wachten Spelletjes waarbij dingen delen belangrijk is 
  • Corticale ontwikkeling (van 3 jaar tot 6 jaar) Spelletjes met humor (grappen en moppen) Woordspelletjes (scrabble) Knutselen Bordspellen

Meer weten? Lees onze andere blogs ↩ hier of neem ↩ contact met ons op.

Training

Onderwijsmateriaal