175

Wéér begonnen!

De basisscholen zijn wéér begonnen! Dus eerst even goed met elkaar in gesprek

Posted 17 mei 2020

Tot ergens halverwege maart verliep het schooljaar zoals het eigenlijk altijd verloopt. De eerste weken, de gouden weken, waarin veel aandacht wordt besteed aan de groepsvorming en aan het wennen aan elkaar, gingen voorbij. Je voerde startgesprekken met ouders en kinderen, stelde doelen en je rondde de eerste thema’s af. Het eerste rapport gaf je mee en in januari waren er op heel veel scholen de adviesgesprekken voor de leerlingen van de groepen 8 en de Cito-afnames. Op naar de carnavalvakantie…

En toen ging het mis. In Duitsland waren al de eerste ‘gevallen’ van corona en de ellende breidde zich snel uit; dus ook in Nederland. Op 7 maart hadden wij de opening van ons nieuwe huiswerkinstituut in Schiedam gepland staan en dit hebben we nog met heel veel vrienden en familie kunnen vieren. Een week later waren alle scholen dicht en vlak daarna konden wij ook sluiten; we waren net begonnen… We vroegen ons af hoe we virtueel onze deuren open konden houden en onze leerlingen gedurende deze periode konden behouden. Scholen dicht, dus waarschijnlijk weinig huiswerk? Het tegendeel bleek waar te zijn. Onze leerlingen uit het voortgezet onderwijs hadden het drukker dan tijdens de ’gewone’ schoolweken. Wij trouwens ook.

Online versus live begeleiden
Waar het online begeleiden een prachtige uitvinding is en in veel onderwijsbegeleiding van leerlingen inmiddels wordt toegepast, slurpt het veel tijd en energie op. Live begeleiden is ook intensief, maar door het direct kunnen oppikken van non-verbale signalen, kun je als begeleider beter inspelen op een situatie van bijvoorbeeld onzekerheid of faalangst. Je voelt beter aan wat een leerling nodig heeft dan wanneer iemand achter een beeldscherm zit en je alleen het gezicht ziet.

Zenden
Voor de leerlingen is de online begeleiding ook slopend. De docent zendt en de leerling ontvangt. Er zijn weinig kansen tot echte interactie. Doordat studenten de les veelal op hun laptop volgen, kunnen zij zelf geen aantekeningen typen en echt meedoen met de les. Tijdens het thuiswerken wordt er veel van de leerlingen, studenten en hun ouders verwacht.

Tweede start schooljaar 2019-2020
Het schooljaar heeft gemiddeld nog zo’n negen weken te gaan. Deze weken kun je gebruiken om de kinderen weer een gevoel van veiligheid te geven en om hun nieuwe beginsituatie in kaart te brengen. Hoe kun je dit nieuwe begin van het schooljaar vervolgen? Spreek met de leerlingen over de afgelopen periode: Zijn ze bang geweest? Hoe zijn zij met eventuele angst omgegaan? Wie was hun grote steun en toeverlaat? Wat vonden ze het vervelendst? Is hier een oplossing voor gevonden? Waar hebben ze van genoten? Waar werden ze blij van? Wat zouden ze graag zo willen houden?

Laat de leerlingen tekenen, knutselen, bouwen of in de diverse hoeken spelen wat ze hebben meegemaakt. En bovenal: Geef de leerlingen de tijd om weer aan elkaar te wennen. Laat hen samen buiten spelen, binnen spelletjes spelen, samen tekenen, knutselen en kletsen. Vraag hen waar ze behoefte aan hebben. Bedenk dan hoe je deze behoefte door de dagen heen kunt verweven. Zie ook deze weken als de gouden weken van het afgelopen schooljaar. We hebben met z’n allen iets meegemaakt dat zoveel impact heeft gehad op iedereen, dat het raadzaam is de tijd te nemen om het schooljaar goed af te ronden en af te sluiten.

Doe iets goeds voor anderen
Gebleken is dat veel mensen zich eenzaam voelen en dat dit gevoel door het alleen moeten blijven enorm versterkt is. Alle ellende heeft ook vele mooie initiatieven opgeleverd. Wellicht is het een idee om met je klas een project te starten waarbij je regelmatig aandacht besteedt aan eenzame ouderen in de buurt in de vorm van een kaartje, telefoontje of bezoek. Adopteer een instelling in de buurt van school en doe iets goeds voor de doelgroep. Kleine moeite, groot plezier. Laten we elkaar een beetje beter in de gaten houden.

Gratis gesprekskaarten
Inspiratie nodig voor het voeren van gesprekken met jouw leerlingen? ↩ Download de gratis gesprekskaartjes. Veel mooie gesprekken gewenst!

Training

Onderwijsmateriaal