Executieve Functies

 

 

Wat zijn executieve functies en waarom is het belangrijk om hieraan te werken?

Executieve functies zijn 11 vaardigheden die je nodig hebt om te kunnen slagen in het leven: op school, in je werk, in relatie tot anderen, in je persoonlijke contacten. Deze zgn. een-en-twintigste eeuwse vaardigheden waren volgens ons altijd al belangrijk. Een leerling laten inzien wat er beter kan en mede-eigenaar maken van probleem en te leren vaardigheden is een '21st Century Skill' van de leerkracht.

Wat is het verschil tussen functies en vaardigheden?

En 3 eenvoudige tips om deze te ondersteunen.

Gedragsvaardigheden

1. Emotieregulatie
2. Reactie-inhibitie
3. Volgehouden aandacht
4. Taakinitiatie
5. Doelgericht doorzettingsvermogen
6. Flexibiliteit
(deze zijn op de kaarten in wit gedrukt)

Denkvaardigheden

7. Plannen
8. Timemanagement
9. Werkgeheugen
10. Organiseren
11. Metacognitie
(deze zijn op de kaarten in zwart gedrukt)

Het fundament

Hoe ondersteun je de ontwikkeling van executieve vaardigheden bij kinderen en leerlingen?

We leggen je dat graag uit in de video.