Trainingen

Trainingen Executieve Functies voor professionals

Alle trainingen

Praktisch, informatief en de volgende dag er meteen mee aan de slag in jouw klas of eigen praktijk. Klik op de training die je wilt en kies dan de datum.

Alle trainingen

Uitgelicht

De trainingen van Leren Leren Nederland


SKJ registratie 

De registratie van onze trainingen bij het Kwaliteitsregister Jeugd is voltooid. Je kan 12 accreditatiepunten krijgen bij het SKJ wanneer je aan onze Train de Trainer deel hebt genomen.

NPO menukaart
Je kunt als school via het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) geld ontvangen voor de extra ondersteuning van de leerontwikkeling van de leerlingen. Op basis van de schoolscan die iedere school maakt, moeten scholen effectieve interventies kiezen van de 'menukaart' van OCW. Deze menukaart, met 24 bewezen effectieve of aannemelijke maatregelen, is op 10 mei 2021 gelanceerd. De aandacht gaat bij deze interventies uit naar de interne kwaliteiten van de school en de steun voor leraren. Het is de bedoeling te zorgen voor een duurzaam effect.

Team training
De OCW menukaart bestaat uit 6 doelgebieden, doelgebied D is Ontwikkeling van Executieve Functies van leerlingen. Zoals de menukaart aangeeft, zorgt aandacht voor Metacognitie en Zelfregulerend Leren voor een te verwachten groot effect (7 maanden leerwinst). De sterkte van bewijs voor effectiviteit van interventies op het gebied van metacognitie en zelfregulerend leren geeft op een schaal van 1 tot 5 een rating van 4. Er is dus alle reden voor jullie als school om te investeren in scholing van je personeel en het aanschaffen van passende materialen. Wij verzorgen graag de in-company training of teamtraining Executieve Functies.