354

Hoe flexibel is jouw kind?

Wij, van Leren Leren Schiedam, maken producten voor professionals die in het onderwijs werken. Deze producten gaan veelal over executieve functies. Er zijn 11 executieve functies en flexibiliteit is er daar eentje van. Flexibiliteit betekent dat je je kunt aanpassen aan nieuwe situaties en met veranderingen kunt omgaan. In dit blog geven we je 7 tips om je kind beter met veranderingen te leren omgaan.

Het ontwikkelen van cognitieve flexibiliteit duurt vele jaren, van geboorte tot zelfs na het 20e jaar. Tussen het 7e en 9e levensjaar is de ontwikkeling van cognitieve flexibiliteit het grootst. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze vaak de taal begrijpen. En dat is belangrijk, want hoe beter de taal wordt begrepen, hoe beter je als ouder kunt uitleggen aan je kind dat situaties wel eens anders lopen dan gepland.

Problemen met flexibiliteit 
Flexibel zijn is een belangrijke vaardigheid om te leren. Je kunnen aanpassen is nodig om taken te voltooien, want wanneer plan A niet doorgaat, dan moet je kunnen schakelen naar plan B. Bijvoorbeeld: je zou met je kind op de fiets naar de speeltuin gaan, maar het regent, dus kies je er nu voor om met de auto naar een museum te gaan. Kinderen die weinig flexibel zijn kunnen veel moeite hebben om te accepteren dat de fietstocht naar de speeltuin niet doorgaat. Boos worden, huilen en flink mopperen zou dit tot gevolg kunnen hebben. Flexibiliteit heeft dus veel te maken met emotieregulatie (zie blog: Hoe zit het met de emoties van jouw kind?).

Ook in vriendschappen belangrijk 
Als de flexibiliteit van je kind zwak is, kan hij zich moeilijk aanpassen als er plotseling iets verandert. Of misschien is het lastig voor jouw kind om zich op school aan te passen als hij iets op één manier wil doen en de leerkracht wil dat het op een andere manier wordt gedaan? Maar het kan ook zijn dat je kind boos wordt als hij met een vriendje speelt en dat vriendje houdt zich niet aan de afgesproken spelregels. Flexibel zijn is ook in vriendschappen dus ook erg belangrijk.

Tips om je kind beter met veranderingen te leren omgaan

  • Ga in gesprek met je kind. Bespreek met elkaar wat flexibiliteit is. Hoe ziet het eruit, hoe herken je het. 
  • Zorg voor structuur en routines. Hang bijvoorbeeld de dagindeling op zodat je kind weet wat er die dag van hem wordt verwacht. Dit geeft het kind houvast. 
  • Bereid je kind voor op wat er komen gaat. Kondig veranderingen op tijd aan. Zeg bijvoorbeeld tijdens het spelen dat je kind nog 5 minuutjes heeft voor hij moet opruimen. 
  • Leer je kind met zijn emoties om te gaan door strategieën aan te bieden. Speel bijvoorbeeld situaties na en bespreek hoe je met verschillende situaties om kunt gaan of leer het kind tot tien te tellen in een voor hem moeilijk moment. 
  • Speel Stop-Doe-spelletjes. Zo leert je kind te schakelen van de ene naar de andere activiteit. 
  • Laat je kind zoveel mogelijk oplossingen bedenken voor een verzonnen probleem. Zo leert je kind situaties van verschillende kanten te bekijken. 
  • Speel gezelschapsspelletjes en denk als ouder hardop zodat je kind hoort hoe hij lastige situaties aan kan pakken: “Nee hè, nu moet ik een beurt over slaan.”

Wil je meer weten over executieve functies? Kijk rond op deze site of volg ons op Facebook ↪

Onderwijsmateriaal