1042

Plusklas? Dan ook minklassen?

Zullen we hier met z’n allen eens mee stoppen? Natuurlijk zijn de reguliere groepen geen mingroepen! Wie zegt dat? Deze uitspraak insinueert dat kinderen in gewone klassen minder zijn dan leerlingen in een ‘plusgroep’.

Plusklas
Sinds een aantal jaar geef ik les aan kinderen met een grote leerpotentie. Kwamen ze eerst twee keer een uurtje in de week, nu komen ze een hele dag. En wat vinden ze het fijn. Als we er nu eens naar kijken als zijnde dat leerlingen in een plusklas naast het werk in hun reguliere klas iets extra’s, iets ‘plussigs’ nodig hebben, omdat ze anders bijvoorbeeld ongemotiveerd raken, ongelukkig zijn, hun humor niet begrepen wordt, er geen tijd en ruimte is om hun leerhonger te stillen of hun levensvragen te beantwoorden, dan kun je daar toch niet op tegen zijn? Willen we niet allemaal dat alle kinderen een fijne, gezellige, leerzame schooltijd ervaren?

Zorgleerlingen
Als we de plusklasleerlingen eens gaan zien als zorgleerlingen en dat zij net zo veel recht hebben op extra begeleiding als kinderen met een zorgvraag, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen. Zouden we hen dan gewoon niet veel meer recht doen?

Begeleidingsbehoeften
Leerlingen die in een plusklas zitten, hebben vaak andere begeleidingsbehoeften dan hun klasgenootjes in de reguliere klas. Leerkrachten en docenten hebben door hun vele werkzaamheden voor een overvolle klas met kinderen geen gelegenheid om in die bepaalde begeleidingsbehoefte te voorzien. Zo makkelijk kan die vraag toch niet zijn? O ja, en het klopt dat deze plusklasleerlingen niet altijd de hoogste scores van de klas hebben of dat zij niet altijd hun vaak goede ideeën delen in een groepje. Zij zijn daar een tijdje geleden waarschijnlijk al mee gestopt, omdat zij wellicht niet werden aangesproken op hun mogelijkheden. Daarbij komt dat zij niet altijd het volgens de methode goede antwoord geven, omdat ze nog wel eens bedenken ‘Zo makkelijk kan die vraag toch niet zijn?’ en daardoor te ver door denken of gaan associëren.

Het is dus best lastig om een leerling-met-een-enorme-leerpotentie op te sporen; dat vereist kennis van (hoog)begaafdheid en een grote oplettendheid van de leerkracht en van de docent. Wil je goede gesprekken voeren over vaardigheden op het gebied van denken en doen? Onze Gesprekskaarten kun je bestellen in onze webwinkel. ↪

Onderwijsmateriaal