460

De kinderen leren het zo snel


Mogen wij een kwartiertje van je tijd? Dat is alles wat je nodig hebt om geïnspireerd te raken door het verhaal van juf Emel. Zij is een basisschoolleerkracht die bij ons de tweedaagse training 'Werken aan Executieve Vaardigheden' heeft gevolgd, een ervaring die haar nieuwe inzichten gaf. Haar reis begon echter al vóór deze training, toen zij de materialen van Leren Leren Nederland ontdekte tijdens haar bezoek aan de NOT en begon te gebruiken in haar klaslokaal.

Executieve vaardigheden zijn belangrijk voor het leren en omvatten alles van flexibiliteit tot planning en organisatie. Voor jonge leerlingen, zoals die in groep 4 van het basisonderwijs, zijn deze vaardigheden uiteraard ook van belang. Juf Emel was vastberaden om deze belangrijke vaardigheden te integreren in haar dagelijkse lessen.

In haar interview deelt juf Emel hoe gebruiksvriendelijk de materialen van Leren Leren Nederland zijn. "Het was verrassend eenvoudig om deze materialen te implementeren," legt ze uit. "De activiteiten zijn zo ontworpen dat ze niet te moeilijk zijn voor de kinderen, waardoor ze met plezier kunnen leren en groeien."

Het resultaat? Een opmerkelijke vooruitgang op alle gebieden. "Niet alleen zie ik verbeteringen in de schoolse prestaties van mijn leerlingen, maar ook in hun zelfvertrouwen en hun vermogen om naar zichzelf te kijken en dat wat ze willen leren aan te pakken," vertelt juf Emel. Deze veranderingen ziet zij terug in de resultaten van haar leerlingen. Leerlingen die voorheen moeite hadden met bijvoorbeeld taakinitiatie nemen nu het initiatief in hun leerproces.

Het succes van juf Emel benadrukt de waarde van gerichte professionalisering en de ondersteunende leermiddelen in het basisonderwijs. Het aanleren van executieve vaardigheden op jonge leeftijd legt een stevige basis voor toekomstig leren en ontwikkeling.

Haar advies aan andere leerkrachten? "Begin klein en integreer de vaardigheden stap voor stap. De veranderingen zul je niet onmiddellijk zien, maar door het blijven aanbieden, model te staan en geduld te hebben zullen de resultaten volgen."

Juf Emel's verhaal is een prachtig voorbeeld van hoe toewijding aan professionele ontwikkeling invloed hebben op de schoolse ervaringen van leerlingen. Haar ervaring inspireert ongetwijfeld velen en toont aan dat met de juiste hulpmiddelen elke leerkracht een positieve verandering kan bewerkstelligen.

En wil je net als Emel ook leren hoe je gericht aan executieve vaardigheden in de klas kunt werken? Volg dan de tweedagse Training - Werken aan Executieve Vaardigheden. Klik hier voor meer informatie.

Onderwijsmateriaal