2029

Interview met Monique Kroes

Monique Kroes is een bevlogen groepsleerkracht in het hoogbegaafdenonderwijs in Utrecht. Daarnaast heeft ze haar eigen bedrijf ​MDKroescoaching. Monique volgde bij ons de Train de Trainer- Executieve Vaardigheden en de Train de Trainer-Kracht van Spel. Zij is nu EF-aanspreekpunt op haar school. In overleg met James Nottingham (grondlegger van The Learning Pit) ontwikkelde ze ‘De Leerinzichten’. Deze tool is ook onderdeel van onze Toolbox. We spraken Monique over haar ervaringen met de spellenmap Kracht van Spel en het versterken van de EF van hoogbegaafde kinderen. 

Kracht van Spel in de klas
Monique Kroes is gedragsexpert en werkzaam als leerkracht van groep 7/8 op obs Pantarijn, waar ze tevens coördinator HB is. Monique vertelt: ‘Ik werk gericht aan het versterken van de executieve functies (EF). Vanwege hun begaafdheid wordt daar te weinig een beroep op gedaan en komen ze daar heel snel doorheen. Door gericht aan de slag te gaan met EF, hoop ik dat die kinderen nog beter onderlegd zijn. En dat die vaardigheden dusdanig zijn versterkt, dat ze ermee vooruit komen op het voortgezet onderwijs en in hun verdere studie en loopbaan.’ Sinds Monique de Train de Trainer EF volgde, is de spellenmap Kracht van Spel een vaste waarde in haar programma. Hoe gebruikt ze spel in haar klas? ‘Ik heb een hoogbegaafde jongen in de groep die het lastig vindt om lesopdrachten dusdanig te ordenen dat hij aan de slag gaat. Hij schiet alle kanten op. Die leerling heeft zoveel in zijn hoofd en ontlast zijn werkgeheugen niet. Bij hem heb ik het spel Hoorzels ingezet. De volgehouden aandacht om te luisteren wat de opdracht is. Hij moet een bepaalde opdracht maken, hij moet dit in zijn hoofd krijgen en daarmee aan de slag gaan. Als dat dan lukt, is het een succeservaring. Zijn focus nam hierna echt toe. Vervolgens maak ik de transfer naar de dagelijkse lespraktijk. Hoe kun je datgene wat je net hebt  gedaan als strategie toepassen om de opdrachten te onthouden?’ 

Transfer van spel naar praktijk
De werkwijze van Monique is erop gericht de spellen uit de map te koppelen aan haar lespraktijk. Ze laat de leerlingen die vertaalslag zelf maken, omdat ze ook daarvan weer leren. ‘Als ik zie dat een kind een bepaald doel heeft uitgekozen of ergens op uitvalt, dan ga ik dat middels spel proberen te versterken,’ licht Monique toe. ‘Steeds maak ik de transfer naar de dagelijkse praktijk, zoals ‘je moet woordjes leren, welke strategie pas je toe?’ Het gaat om leren plannen, maar ook het trainen van het werkgeheugen. Ik ga spelletjes met ze spelen als ik zie dat ze het nog lastig vinden om ervoor te zorgen dat het in hun lange termijngeheugen komt. Op basis van de uitkomsten van die spelletjes kunnen we er leerdoelen aan koppelen. Ik ga met hen in gesprek: ‘Maar hoe doe je dat dan als je die woordjes moet leren? Als je nou kijkt naar het spelletje, bijvoorbeeld memory, wat is jouw tactiek, wat is je strategie?’ Op die manier maak ik steeds de transfer. Die speelse manier van inoefenen, maken die spelletjes juist zo waardevol.’

Kansen en cadeautjes
Lang niet alle leerlingen zien het nut in van het oefenen van EV. Extra leuk dus dat Monique regelmatig te horen krijgt hoeveel de leerlingen aan haar lessen gehad hebben. ‘Elk jaar krijg ik wel een kaartje of briefje van een oud-leerling, waarop ze schrijven nu pas te begrijpen waarom ze steeds moesten plannen en organiseren. Veel leerlingen stromen uit naar het VWO. Ze komen erachter dat het best veel is. Leren plannen, leren organiseren en zorgen dat je je aandacht erbij blijft houden. Dat zijn allemaal facetten waarvan ik overtuigd ben dat daar kansen liggen. Ik geef ze een cadeautje. Het is aan hen om het uit te pakken. Sommige leerlingen die eerst de hakken in het zand zetten, zeggen nu ze op het VO zitten ’de juffrouw heeft al die tijd gelijk gehad.’ Uiteraard spreekt Monique ook regelmatig met de ouders van haar leerlingen. Ook zij zien verbeteringen in de EV van hun kind. ‘Ik krijg terug van de ouders, dat ze het heel prettig vinden dat ik aandacht besteed aan EF. Ik geef hen ook tips over hoe zij thuis daarmee verder kunnen gaan. Ouders willen nog al eens het werk van de kinderen overnemen. Denk bijvoorbeeld aan het plannen en organiseren. Dat moeten ze dus gaan afleren. Ze krijgen tips hoe ze dat kunnen doen. En gaan daarmee ook aan de slag.’

Kennis delen
Naast leerkracht is Monique ook EF-coördinator op haar school. Na het volgen van onze Train de Trainer EF organiseerde ze op verzoek van de directie een studiedag voor het team. Die kennis blijft ze delen, ook met nieuwe collega’s. Monique: ‘We hebben tijdens bouwvergaderingen aandacht besteed aan de inzet van EF. Ook heb ik een spelletjesmiddag georganiseerd over de Kracht door Spel. Vorige week hadden we een studiedag en in dat uur heb ik weer alle kennis en informatie opgehaald. We hebben een vrij nieuw team en ik laat ze spelen, het zelf doen. Het enthousiasme is groot. Je moet als trainer ook uitdragen dat het zin heeft om hiermee aan de slag gaan. EF is nu ook opgenomen in ons jaarplan. Het moet echt onderdeel worden van je lessen. Laatst nam een nieuwe collega mij even apart. Ze vertelde dat ze het eerst helemaal niet zag zitten, omdat ze niet wist wat ze kon verwachten. Door mijn enthousiasme en de wijze waarop ik de materie had overgebracht, was ze ‘om’. Ze snapte nu eindelijk wat EF versterken inhoudt en kan het nu zelf gaan doen. Dát is wat je wil hebben en dat maakt dat het echt effect heeft.’

Helpen met groeien
De collega’s van Monique weten haar te vinden als ze vragen hebben over EF of het werken met de spellenmap. Het thema EF laat ze geregeld terugkomen in vergaderingen, ook dat helpt mee voor het brede draagvlak in het team. ‘Ik krijg regelmatig vragen of ik ideeën heb voor een spel in de klas. Dan kan ik de spellenmap erbij pakken, die hebben we aangeschaft voor school. Ik laat ze eerst zelf zoeken, zodat ze kunnen ontdekken waar ze wat kunnen vinden. En daarna vragen ze mij als een soort check van ‘Hé, dit kind loopt daar en daar tegenaan. Is dit een handig spel daarvoor?’ En dat is dan prima. Heeft Monique tot slot nog tips voor andere leerkrachten om met EF aan de slag te gaan? ‘Ga het gewoon doen. Het moet in je DNA zitten, dus weet waarover je praat. En heb er plezier in! Het is zò leuk om met de kinderen op zoek te gaan naar datgene wat ze kan helpen groeien. Ik ben heel erg van de groei. Ik praat ook liever over het versterken van EF dan het ontwikkelen ervan. Dan kan je het beter overbrengen en gaat het meer doorleefd worden.’

 

Onderwijsmateriaal