750

Zinvolle gesprekken met je leerlingen

10 tips om zinvolle gesprekken met je leerlingen te voeren

Posted 8 maart 2020

De laatste jaren worden er op steeds meer scholen en in praktijken gesprekken met kinderen en tieners gevoerd. Dit is een waardevolle ontwikkeling. Voor de kinderen is het fijn om gehoord en gezien te worden. Zij zullen, bij het ervaren van oprechte interesse, hun ervaringen, opvattingen en hulpvragen met jou delen. Voor jou als leerkracht of docent is het daarnaast ook nog eens heel nuttig.

Je kunt, als je de vragen op een goede manier stelt, heel veel informatie in een korte tijd krijgen. Hoe stel je vragen op een goede manier? Eigenlijk kan er niet veel fout gaan als je echt luistert en doorvraagt op wat je hoort. Als je niet interpreteert, maar vraagt of je het goed begrepen hebt wat de leerling met jou deelt, als je tussendoor samenvat, waarbij je de woorden van de leerling gebruikt, en vraagt of het klopt wat je net hebt gezegd, dan komen de antwoorden vanzelf.

Verwacht van jezelf niet dat je na een paar gesprekken de kunst van het voeren van kindgesprekken beheerst. Begin eenvoudig en kijk eens wat er gebeurt. Oefening baart kunst. Bereid je gesprek voor Ieder ‘zakelijk’ gesprek, en dus ook het gesprek dat je met kinderen en tieners voert, wordt voorbereid. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je van tevoren hebt bedacht wat jouw uitgangspunt voor het gesprek is, welke kant het gesprek eventueel op kan gaan, welke informatie je uit het gesprek wilt halen, enz. Uiteraard is flexibiliteit bij jou als gespreksleider heel belangrijk. Je kunt de richting aangeven, maar jouw leerling kan wel eens een antwoord geven waardoor jullie gesprek een heel andere kant op gaan dan van tevoren bedacht.

10 Tips om een zinvol gesprek te voeren met je leerlingen
Of het nu een startgesprek, evaluatiegesprek, werkhoudingsgesprek of een gesprek is waarin je doelen stelt, als je de volgende tips toepast, wordt het zeker een zinvol gesprek:
1. Jullie zijn gelijkwaardig en zitten daarom allebei even hoog
2. Ga haaks ten opzichte van de leerling zitten
3. Wees eerlijk en open
4. Toon oprechte belangstelling
5. Wees respectvol
6. Stel open vragen die er voor de leerling en voor jou toe doen
7. Stel vragen zonder mening, opvatting of een verborgen advies
8. Geef de leerling denktijd na het stellen van jouw vraag
9. Als je samenvat, gebruik dan de woorden van de leerling
10. Vraag of je samenvatting een juiste weergave van het gesprek is

Op deze manier zorg je er als professional voor dat het kind of de tiener zich meer betrokken voelt bij zijn of haar eigen leerproces en dat is toch wat we allemaal graag willen?

Wil je een hulpmiddel bij het voeren van zinvolle en efficiënte gesprekken met kinderen en tieners? Bestel dan onze Gesprekskaarten Executieve Functies en Hulpkaarten bij Gesprekken ↪

Onderwijsmateriaal