749

Huiswerkbegeleiding, waarom?

Huiswerkbegeleiding, waarom zou je dat doen?

Posted 24 mei 2020

Momenteel wordt er van leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten in het MBO, HBO en op de universiteit heel veel gevraagd en verwacht. De eerste weken van het verplicht thuis blijven werden zij overvoerd met huiswerk en daarna kwamen er nog de online lessen bij. Leerkrachten en docenten willen graag hun jaarprogramma aan het eind van het schooljaar klaar hebben, zodat zijzelf of hun collega’s het nieuwe schooljaar met de startlessen van hun methodes kunnen beginnen. Laat dat nou net momenteel een heikel punt zijn. Sommigen spreken over opgelopen achterstanden waar anderen aangeven dat hun kinderen de afgelopen twee maanden zijn opgebloeid.

Wat zien wij in ↩ ons huiswerkinstituut?
Wat de praktijk in ons huiswerkinstituut uitwijst, is dat onze voortgezet onderwijs-leerlingen wisselend reageren op het thuis online volgen van onderwijs en huiswerk maken. Ook hun resultaten zijn wisselend. Waar de een het fijn vindt dat hij in alle rust en zonder afleiding het huiswerk kan maken, geeft de ander aan dat het gevoel alles alleen te moeten doen hem opbreekt. Vrienden en vriendinnen worden gemist, net als de regelmaat van het opstaan, naar school gaan, thuiskomen, huiswerk maken, sporten enzovoort.

Paniek!
Wat wij ook merken is dat het voor ouders ook niet altijd duidelijk is wat school bedoelt. Hun kinderen krijgen informatie via Classroom, Somtoday of Magister en via de mail. Ouders en kinderen zijn af en toe echt de draad kwijt. Dan wordt er iets niet of niet goed genoeg ingeleverd en staat er een (voorlopige) onvoldoende. Paniek! We komen er altijd wel uit door bijvoorbeeld de docent even te mailen en uitleg te geven, maar toch… Daarnaast is school ook de grip op de leerlingen enigszins kwijt en levert al dat ingeleverde werk heel veel nakijkwerk op. Wat voorheen in de klas werd besproken, wordt nu als feedback bij het werk getypt. Dit is echt een enorme klus.

Welke leerstrategieën passen het best bij jouw zoon of dochter?
Dat is niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Veel ouders gaan ervanuit dat hoe zij zelf het fijnst leren, dat dit ook de manier voor zoon- of dochterlief is. De praktijk wijst uit dat dit vaak niet zo is. Daarnaast denken veel leerlingen dat het doorlezen van de leerstof genoeg is om het zich echt eigen te maken. Er zijn kinderen en tieners bij wie dit zo werkt en die glansrijk het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs doorlopen. Echter, als je zonder al te veel moeite te doen door je schoolcarrière gaat, zou het zo maar kunnen gebeuren dat je in het eerste jaar van de studie aan het HBO of de universiteit alsnog misgaat.

Niet dat een jaar over doen heel erg is. Wat wel erg is, is dat deze jonge mensen doorgaans vaker struikelen en van studie naar studie hoppen, niet gewend zijn aan het feit dat er nu meer inzet van hen gevraagd wordt en er zo voor ons land mogelijk veel kennis verloren gaat. Doodzonde toch? We zitten te springen om mensen met bijvoorbeeld out of the box ideeën, technische kennis en het vermogen en het geduld om wetenschappelijk onderzoek te doen.

Wat is de voorkeur van jouw zoon of dochter?
Terugkomend op de vraag: Welke leerstrategie past het best? Met andere woorden: Op welke manieren pakt jouw kind het leren het best aan? Probeer samen eens te bekijken of de voorkeur van jouw zoon of dochter ligt bij:
Taal: bijvoorbeeld vertellen, lezen, luisteren, schrijven
Rekenen/wiskunde: bijvoorbeeld getallen, grafieken, tabellen, analyseren, patronen zoeken.
Beeld: bijvoorbeeld gevoelig, kan goed visualiseren, plaatjes onthouden, puzzelen, tekst scannen, houdt van kleuren (in de zin van rood, blauw, geel).
Muziek: bijvoorbeeld dansen, gevoelig voor ritme, luisteren naar muziek, muziek maken of zelfs componeren.
Bewegen: bijvoorbeeld lenig en/of sportief zijn, leren door doen, bewegen, uitbeelden.
Natuur: bijvoorbeeld categoriseren, veel kennis van dieren en/of planten, houdt van buiten (in de natuur) zijn, observeren, houdt van dieren.
Samenwerken: bijvoorbeeld samen een opdracht maken, veel praten, overleggen, bemiddelen, inleven, leren van elkaar.
Alleen werken: hechte vriendschap(pen), werkt graag alleen, stilte, rust, nadenken, reflecteren.

Uiteraard kan er een combinatie van voorkeuren uit het gesprek voortkomen. Zodra jullie weten waar de voorkeur(en) liggen, kun je daar ook leerstrategieën bij zoeken. Voorbeelden van leerstrategieën bij de bovengenoemde categorieën
Taal: 1. Aantekeningen maken, hardop voorlezen, opnemen, afspelen en beluisteren 2. Stappenplan schrijven 3. Uitleggen aan een ander of hardop aan jezelf ‘vertellen’
Rekenen/wiskunde: 1. Schema’s maken (ook om bijvoorbeeld problemen op te lossen) 2. Werken met een tijdbalk 3. Foutenanalyse maken en patroon hierin ontdekken
Beeld: 1. Een mentale voorstelling maken terwijl iemand iets vertelt of voorleest 2. Eerst het totaalplaatje zien (overzicht krijgen) 3. Bekijken/bestuderen van plattegronden, grafieken, objecten, demonstraties, afbeeldingen, patronen
Muziek: 1. Naar muziek (zonder tekst) luisteren tijdens het maken/leren van huiswerk 2. Bij het leren van werkwoorden de uitgangen in een ritme zeggen en herhalen 3. Rap schrijven die te maken heeft met je onderwerp
Bewegen: 1. Bewegen (rondwandelen, trampoline springen, hinkelen, touwtje springen) tijdens het nadenken 2. Deel je huiswerk op in ‘kleine’ blokken en beweeg tussen de opdrachten door 3. Flitskaarten gebruiken
Natuur: 1. Informatie in een tabel/schema zetten 2. Kijken naar Discovery Channel of natuurfilms om een relatie te kunnen leggen tot wat er gelezen wordt 3. Informatiekaartjes maken en rangschikken
Samenwerken: 1. Werken met een studiemaatje 2. Feedback vragen 3. Netwerken/ debatteren/ discussiëren
Alleen werken: 1. De tijd nemen om na te denken over een vraagstuk 2. In een rustige setting aan één taak tegelijkertijd werken 3. Focussen op hoofdzaken en in een later stadium richten op details die daarin passen

Zo zijn er nog veel meer leerstrategieën die wij met onze leerlingen allemaal doornemen en samen met hen bekijken welke leerstrategie bij welk vak(onderdeel) kan worden ingezet. Uitproberen dan maar en bekijken of iets werkt. Zo niet, dan proberen we een andere aanpak.

Waarom kiezen voor huiswerkbegeleiding?
In de praktijk zien wij dat de drie opvoedpijlers rust, regelmaat en reinheid ook tijdens de huiswerkbegeleiding van toepassing zijn. Wij hebben de ruimte ingericht als studieruimte, maar er is ook gelegenheid om even tot rust te komen op een fijne chillplek. Als de jongens en meiden binnen komen, krijgen ze even iets te eten en te drinken. Rustig aan begint ieder in eigen tempo aan zijn of haar werk. Wij vragen aan de kinderen waar ze die dag hulp bij kunnen gebruiken. De hulp varieert van het plannen van de komende week, helpen bij het maken van een samenvatting, bespreken hoe woordjes van Grieks en Latijn kunnen worden geleerd tot het samen bekijken welke leerstrategieën het best bij hem of haar passen.

Prettige bijkomstigheid: rust in het gezin Wat we van de ouders terugkrijgen is dat de rust in huis is weergekeerd. Dat is toch hartstikke fijn? En wij vinden dat we heel leuk werk hebben. Dan is 1+1 gewoon 3!

Samen werken aan motivatie en concentratie
Ben je op zoek naar een ruim opgezette plek waar jouw kind in alle rust het huiswerk kan maken en leren, waar hij of zij met alle vragen terecht kan en waar we samen werken aan motivatie en concentratie? Neem dan contact met ons op. Leren Leren Schiedam ~ Robine en Tineke ~ Telefoon: 06 4949 1325 ~ E-mail: huiswerkwesterkade@gmail.com

Onderwijsmateriaal