Privacy verklaring

Privacyverklaring PDF ↪

Leren Leren Nederland vindt het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden bij ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder leggen we uit hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website, en gerelateerde websites en diensten. Met deze privacyverklaring voldoen wij aan onze informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als je gebruik maakt van onze websites en onze dienstverlening, verzamelen en maken wij gebruik van persoonsgegevens die jij, het bedrijf waar je werkt of jouw wederpartij met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Wij kunnen deze privacyverklaring herzien. Als er belangrijke dingen veranderen in de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, zullen wij jou eerst informeren en, waar nodig, opnieuw om toestemming vragen.

Contactgegevens

Leren Leren Nederland is een handelsnaam van VOF Leren Leren Schiedam, gevestigd aan de Westerkade 20 (3116 GK) in Schiedam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75153580. Voor privacy gerelateerde zaken kun je contact met ons opnemen via info@lerenlerennederland.nl.

Betrokkenen

Wij verwerken de persoonsgegevens van klanten, samenwerkingspartners, zakelijke relaties en websitebezoekers. We krijgen de gegevens in principe rechtstreeks van jou of via het bedrijf dat onze dienstverlening afneemt. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van zakelijke relaties en medewerkers van onze klanten in het kader van onze dienstverlening.

Dienstverlening 

Persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens
 • Bestelgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Wij verwerken in principe geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Wij realiseren ons dat je bedrijfsgevoelige informatie met ons kan delen in het kader van de dienstverlening. Uiteraard gaan wij daar net zo zorgvuldig en veilig mee om als wij dat verplicht zijn bij persoonsgegevens.

In het kader van individuele begeleiding van kinderen kunnen wij echter wel gevoelige en soms bijzondere persoonsgegevens verwerken. Het gaat hier altijd om gegevens die de ouders met ons hebben gedeeld, of die wij van een andere instantie hebben gekregen met toestemming van de ouders. Wanneer het gewenst is en wanneer toestemming is gegeven door de ouders, kunnen gegevens van het kind uitgewisseld worden met andere instanties zoals scholen.

Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst (overeenkomst)
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (overeenkomst)
 • Het informeren over nieuwe diensten en producten (gerechtvaardigd belang)
 • Wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen in het kader van de belastingen (wettelijke plicht)

Gerechtvaardigd belang

Als je gebruik maakt van onze dienstverlening kunnen wij je benaderen voor nieuwe diensten of producten, als dat past bij de aard van de afgenomen dienstverlening. Wij willen je graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Misschien past onze nieuwe dienstverlening beter bij je dan wat je al van ons afneemt. Om die reden informeren wij je over nieuwe diensten en producten. Als je liever niet wil dat wij je hierover informeren, dan kun je dat bij ons aangeven door contact met ons op te nemen.

Toestemming

Als wij gevoelige of bijzondere persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, kan je deze altijd intrekken door contact met ons op te nemen vai bovenstaande contactgegevens. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk afhandelen en de gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens waarvoor je de toestemming intrekt verwijderen.

Bewaartermijn

Als sprake is van dienstverlening bewaren wij je gegevens voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst en gedurende vijf jaar daarna. Gegevens die wij nodig hebben voor onze wettelijke administratieplicht bewaren wij zeven jaar.

Nieuwsbrief

Persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan kunnen we de volgende gegevens van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

 

Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (toestemming)

Bewaartermijn

Wij gebruiken jouw gegevens zolang je de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Wij maken voor het versturen van onze nieuwsbrieven gebruik van software. Het afmelden voor een nieuwsbrief betekent uiteraard dat je geen nieuwsbrief meer ontvangt. Je gegevens worden echter niet automatisch door de software verwijderd. Wil je dat je gegevens helemaal worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

Toestemming

Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de e-mail.

Vraag of verzoek

Persoonsgegevens

Wanneer je contact met ons opneemt, dan kunnen we de volgende gegevens van je verwerken:

 • Voor - en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

 

Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van uw vraag of verzoek (gerechtvaardigd belang)

Bewaartermijn

Wij zullen je gegevens alleen gebruiken ter afhandeling van je vraag of verzoek. Afhankelijk van je vraag of verzoek zal deze al dan niet gearchiveerd worden. Ons archief bewaren we ten minste 5 jaar.

Gerechtvaardigd belang

Als je ons benadert met een vraag of verzoek, dan hebben wij je persoonsgegevens nodig om te kunnen reageren en je vraag of verzoek af te kunnen handelen.

Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de e-mail.

Relatiebeheer

Persoonsgegevens

Wij verwerken, in het kader van relatiebeheer, de volgende persoonsgegevens van onze leveranciers, zakelijke contacten en potentiële of oud-klanten:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Adresgegevens
 • Correspondentie, inclusief e-mails
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt

Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contactgegevens bewaren in ons CRM (gerechtvaardigd belang)
 • Persoonlijk contact opnemen (gerechtvaardigd belang)
 • Zakelijk netwerk opbouwen en onderhouden (gerechtvaardigd belang)

Gerechtvaardigd belang

Wij onderhouden contact met veel mensen. Het betreft hier onder meer leveranciers, potentiële klanten en andere zakelijke relaties. Een goed relatiebeheer is belangrijk voor ons bedrijf. Wij bewaren daarom de contactgegevens van deze personen. Zo nodig kunnen wij dan persoonlijk contact opnemen.

Bewaartermijn

Als wij je contactgegevens opslaan, bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk in het belang van onze onderneming of totdat je ons verzoekt deze te verwijderen.

 • Websitebezoekers: cookies

Persoonsgegevens

Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan onze website op jouw computer, tablet of smartphone kan worden opgeslagen. Met een cookie kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer je onze website bezoekt, dan kunnen wij met cookies de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Andere gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven via de cookiebanner op onze website

 

Doel en grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verbeteren van de toegang tot en werking van onze website
 • Het bieden van een goede gebruikerservaring van onze website
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van marketingdoeleinden

 

Waar wij deze doelen kunnen bereiken zonder het gebruik van persoonsgegevens of door het inzetten van enkel functionele cookies, dan is de grondslag voor het verwerken van eventuele persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij een goed functionerende website. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van caching om de website sneller te maken. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Waar wij deze doelen alleen kunnen bereiken door een ander gebruik van persoonsgegevens, dan verwerken wij je persoonsgegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie hierover kan je vinden in onze cookieverklaring en via de tool die wij hiervoor op onze website gebruiken.

Mogelijk kunnen er ook cookies van derde partijen worden geplaatst via de social media buttons of embedded video’s.

Google Analytics

Gegevens die jij verstrekt via onze cookies, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kunnen wij zien hoe websitebezoekers de website gebruiken en op basis daarvan onze website en dienstverlening verbeteren. We maken daarvoor gebruik van Google Analytics.

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, door Google overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie.

Social media, embedded video’s, Facebookpixel en andere tools

Het gebruik van dienstverlening van andere partijen brengt soms het plaatsen van cookies door en het delen van data met deze partijen met zich mee zonder dat wij daar een keuzemogelijkheid hebben. Wij zullen altijd de meest privacy vriendelijke optie aanzetten die mogelijk is.

Wij hebben op onze website ‘social media buttons’ van onder andere LinkedIn, Facebook en Instagram geplaatst. Wij maken gebruik van embedded video’s via YouTube. Wij hebben een Facebookpixel geplaatst op onze website. Ook maken wij gebruik van diverse tools om de werking van onze website te verbeteren.

Al deze partijen kunnen cookies plaatsen en gegevens over jou verzamelen via deze buttons en integraties. Wij hebben hier verder geen invloed op. Wij verwijzen je naar de privacyverklaring van deze partijen. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

IP-adres en webservers

Je IP-adres kan worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver wanneer je onze website bezoekt. Dit is noodzakelijk om de website op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Wij gebruiken je IP-adres niet om je online gedrag te volgen of te registreren. In principe zijn wij niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, tenzij je aan ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Bewaartermijn

Afhankelijk van het soort cookies en de reden van het plaatsen van cookies worden cookies alleen gedurende de (browser)sessie dan wel voor een langere duur bewaard. Je kunt op elk moment zelf actief (al dan niet automatisch) cookies verwijderen. In dat geval worden er geen nieuwe gegevens meer met ons of andere partijen gedeeld totdat er weer (met toestemming) cookies zijn geplaatst. Wij hebben geen invloed op de omgang van andere partijen met de door hen geplaatste cookies en de via deze cookies verzamelde gegevens.

Toestemming

Via de cookiebanner op onze website kun je toestemming geven voor het plaatsen van niet-functionele cookies. Je kunt je toestemming voor het plaatsen van cookies op elk moment wijzigen via de cookietool die wij op onze website gebruiken. Ook kun je je browser zo instellen dat deze de niet-functionele cookies niet meer opslaat of alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen, al dan niet automatisch.

Consequenties niet accepteren cookies 

Je bent niet verplicht tot het accepteren van cookies. Als je je browser zo instelt dat deze geen cookies opslaat of als je informatie die eerder is opgeslagen, al dan niet automatisch, verwijdert, dan is het mogelijk dat je een minder goede gebruikerservaring hebt van onze website en niet van alle functionaliteiten gebruik kunt maken.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verwerken van websitebezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of onze websitebezoekers ouder dan 16 zijn. Als je vermoedt dat wij persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 jaar verwerken zonder toestemming, neem dan contact met ons op, zodat we de informatie kunnen verwijderen als we deze niet rechtmatig verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij doen niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat hier om besluiten door een computer of geautomatiseerde systemen worden genomen zonder dat een mens daarbij betrokken is.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage in je gegevens, het recht op aanpassing als je gegevens onjuist zijn, het recht op verwijdering van je gegevens, het recht op bezwaar tegen een gegevensverwerking, het recht op beperking van een gegevensverwerking en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kun je je verzoek naar ons mailen via info@lerenlerennederland.nl. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. We zullen altijd tijdig reageren. Mocht je niet tevreden zijn met de afhandeling van je verzoek, dan kun je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

We zullen je informatie niet delen met anderen zonder je toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, in het kader van een goede bedrijfsvoering of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Wij maken gebruik van meerdere verwerkers. Wij hebben met al onze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Als wij gegevens delen met een andere partij dan een verwerker, sluiten wij waar nodig een overeen-komst met betrekking tot het delen van gegevens.

Op dit moment kunnen wij jouw gegevens delen met de volgende partijen:

 • Online tool voor onze boekhouding (verwerker)
 • E-mailmarketingprogramma (verwerker)
 • Onze online werkomgeving, inclusief e-mail (verwerker)
 • Websitehosting (verwerker)
 • Onlineomgeving voor onze klanten (verwerker)

Doorgifte van persoonsgegevens

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met partijen die jouw gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verwerken, dan nemen wij de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming van ons vereist. In dat geval werken we samen met partijen in door de Europese Commissie erkende landen met een passend beschermingsniveau. Als een partij hier niet aan voldoet, dan zullen wij de standaardcontractbepalingen implementeren. 

Beveiliging

We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Gebruik van sterke wachtwoorden en waar mogelijk het gebruik van een tweede factor;
 • Gebruik van een beveiligde omgeving voor opslag van de data bij Microsoft;
 • Gebruik van verwerkers met een adequaat beveiligingsniveau gezien de aard van de gegevens;
 • Afgesloten kantoor en dossierkast;
 • Geen gebruik maken van onbekende en of openbare wifi, m.u.v. de wifi van ons kantoor;
 • Regelmatig installeren van updates op website, computers en dergelijke;
 • Op onze website maken we gebruik van een beveiligingscertificaat, te herkennen aan het slotje in de adresbalk.