Flexibiliteit

Flexibiliteitflexibiliteit

Je aanpassen aan nieuwe situaties en kunnen omgaan met veranderingen

• Wisselen tussen taken en activiteiten
• Kunnen improviseren en met de stroom meegaan
• Out of de box kunnen denken
• Een nieuwe aanpak verzinnen
• Aanpassen aan veranderingen in plannen en activiteiten

Ben je flexibel wanneer je opeens iets anders moet doen?
Kun je schakelen en bijsturen wanneer dat nodig is?
Kun je meerdere dingen tegelijk doen en ondertussen alles onder controle houden?

 


Flexibiliteit, ook wel cognitieve flexibiliteit genoemd, is verbonden met reactie-inhibitie, omdat het het vermogen om impulsieve reacties te onderdrukken en nieuwe responsalternatieven te genereren omvat. Bovendien speelt flexibiliteit ook een rol bij taakinitiatie en doelgericht doorzettingsvermogen, omdat het helpt bij het aanpassen van de aanpak wanneer obstakels of nieuwe taken zich voordoen.