Flexibiliteit

Flexibiliteitflexibiliteit

Je aanpassen aan nieuwe situaties en kunnen omgaan met veranderingen

• Wisselen tussen taken en activiteiten
• Kunnen improviseren en met de stroom meegaan
• Out of de box kunnen denken
• Een nieuwe aanpak verzinnen
• Aanpassen aan veranderingen in plannen en activiteiten

Ben je flexibel wanneer je opeens iets anders moet doen?
Kun je schakelen en bijsturen wanneer dat nodig is?
Kun je meerdere dingen tegelijk doen en ondertussen alles onder controle houden?