Werkgeheugen

Werkgeheugenwerkgeheigen

Informatie in het geheugen vasthouden tijdens de uitvoering van complexe taken

• Informatie in het hoofd houden
• Opdrachten met meerdere stappen kunnen afmaken
• Onthouden van opdrachten en informatie
• Aantekeningen maken
• Begrijpen van mondelinge instructies
• Herinneren van belangrijke informatie tijdens het uitvoeren van je taak
• Oplossen van rekensommen met veel stappen

Welke route ga je?
Hoe onthoud je dat je op de goede weg bent en blijft?
Kun je ook meerdere stappen goed onthouden?