Werkgeheugen

Werkgeheugenwerkgeheigen

Informatie in het geheugen vasthouden tijdens de uitvoering van complexe taken

• Informatie in het hoofd houden
• Opdrachten met meerdere stappen kunnen afmaken
• Onthouden van opdrachten en informatie
• Aantekeningen maken
• Begrijpen van mondelinge instructies
• Herinneren van belangrijke informatie tijdens het uitvoeren van je taak
• Oplossen van rekensommen met veel stappen

Welke route ga je?
Hoe onthoud je dat je op de goede weg bent en blijft?
Kun je ook meerdere stappen goed onthouden?


Werkgeheugen staat in relatie tot volgehouden aandacht, omdat het betrokken is bij het actief vasthouden van relevante informatie tijdens het uitvoeren van een taak. Werkgeheugen is ook gerelateerd aan plannen en organisatie, omdat het betrokken is bij het ophalen en gebruiken van opgeslagen informatie om de stappen van een plan te volgen.