Metacognitie

Metacognitiemetacognitie

Een stapje terug doen om je eigen handelen en de situatie te overzien

• Steeds naar je voortgang kijken terwijl je bezig bent
• Je werk controleren voor je het inlevert
• Naar de voortgang kijken nadat je iets hebt afgemaakt
• Bewust zijn van je eigen gedrag en voortgang
• Bewust zijn van je gevoelens
• Begrijpen wat er nodig is om succesvol te zijn
• Begrijpen hoe jouw gedrag en acties anderen beïnvloeden

Heb je overzicht over waar je mee bezig bent?
Zit je nog op de goede weg?
Moet je bijsturen?
Loopt alles nog volgens plan?